Thông báo số 1 

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, hợp tác, quản lý trong lĩnh vực khoa học xã hội của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Khoa học với Chủ đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững”.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài Trường quan tâm tham gia viết báo cáo và dự Hội nghị.

1. Các chủ đề chính của hội nghị (SSSD 2020)

Nội dung Hội nghị tập trung nhưng không giới hạn vào một số chủ đề

Chủ đề 1: Những vấn đề lý luận về sự phát triển bền vững.

1. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự phát triển bền vững.

2. Khái niệm và các mục tiêu phát triển bền vững.

3. Phát triển bền vững của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

4. Sự phát triển bền vững Kinh nghiệm của thế giới và những bài học cho Việt Nam.

Chủ đề 2: Những vấn đề kinh tế với sự phát triển bền vững.

1. Vấn đề xóa đói giảm nghèo với sự phát triển bền vững

2. Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.

3. Vấn đề tăng trưởng kinh tế với sự bền vững.

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững.

Chủ đề 3: Những vấn đề văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững.

1. Thực hiện bình đẳng giới.

2. Giáo dục đạo đức, pháp luật cho sinh viên với sự phát triển bền vững.

3. Vấn đề an ninh, quốc phòng và sự phát triển bền vững.

4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở, công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

5. Bảo vệ môi trường; Bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

6. Vai trò của khoa học xã hội đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

7. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc với sự phát triển bền vững.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

Thời gian: Thứ 6, ngày 06 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

3. Địa chỉ và thời gian nhận báo cáo

4. Thể lệ gửi bài và cấu trúc bài báo cáo

      Thể lệ viết bài và biểu mẫu xem tại đây.

      Rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị.

      Trân trọng cảm ơn./.

 

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG

 

 


GS.TS. TRẦN THANH HẢI